Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza povrchu po řezání laserem 

  Narovec, David
  Diplomová práce pojednává o laserovém řezání a následné povrchové úpravě na řezaných součástech. V úvodní části je popsána základní teorie laserového řezání, včetně historie laseru a principu jeho vzniku. Následně jsou ...
 • Analýza zařízení pro galvanizovny 

  Janda, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu jednotlivých galvanických zařízení, na operace a technologie v nich prováděné. Taktéž obsahuje popis řídicích systémů galvanických linek a seznam norem používaných v povrchových úpravách.
 • Návrh palety automatického parkovacího systému 

  Osmík, Jiří
  Návrh palety automatického parkovacího systému. Parkování a popis automatických parkovacích systémů. Svařování a svařitelnost materiálů. Svařování elektrickým obloukem a tavící se elektrodou v ochranném plynu metodou ...
 • Optimalizace laserem vytvářených průvarových svarů u pozinkovaných plechů 

  Plíšek, Roman
  Diplomová práce popisuje experiment svařování pozinkovaných plechů pomocí vláknového laseru. Experiment je založen na zkoušení svarů přeplátovaných spojů s rozdílnou mezerou mezi oběma svařovanými díly. Teoretická část ...
 • Tepelná a mechanická odolnost zinkového povlaku 

  Horák, Karel
  Práce je zaměřena na studium tepelné degradace ochranného zinkového povlaku. Její velká část se zabývá strukturou jednotlivých přechodových fází a jejich uspořádáním, přičemž hlavní důraz je kladen na analýzu křehkých ...