Now showing items 1-2 of 2

  • Měření tvrdosti kovových materiálů 

    Dufková, Hana
    Cílem této bakalářské práce je definovat tvrdost materiálu a popsat možnosti jejího zkoušení, včetně historie a vývoje jednotlivých zkoušek tvrdosti. Druhá – praktická část této práce se zabývá aplikací některých těchto ...
  • Měření tvrdosti materíálů a zpracování naměřených výsledků. 

    Kopřiva, Antonín
    Cílem této práce je představení základních zkoušek tvrdosti, se zaměře-ním na princip vyhodnocování těchto zkoušek. Bude vybráno několik typů dru-hů materiálu, na kterých budou provedeny vhodné zkoušky tvrdosti.