Now showing items 1-2 of 2

  • Kalibrace optických souřadnicových měřicích strojů GOM ATOS 

    Košťák, Ondřej
    Diplomová práce obsahuje základní rozdělení 3D metod používaných pro rekonstrukci měřených objektů a druhy vzorů strukturovaného světla využívané pro 3D triangulaci. Dále se věnuje popisu konstrukce a funkcím přístrojů GOM ...
  • Mechanické vlastnosti materiálů pro 3D tisk 

    Janiš, Adam
    Tato práce se ve stručnosti zabývá popisem technologie 3D tisku metodou FDM, která funguje na principu nanášení vrstev roztavených termoplastů a jejich následného ochlazení a ztuhnutí. Tato jedinečná struktura poté vykazuje ...