Now showing items 1-4 of 4

 • Komplexní diagnostika železobetonového objektu 

  Pőssl, Petr
  Práce shrnuje diagnostické metody užívané pro zjištění materiálových charakteristik železobetonových konstrukcí, zpracování plánu diagnostického průzkumu na základě vizuální prohlídky mostního objektu, dokumentaci zjištěných ...
 • Možnosti využití georadaru v diagnostice konstrukcí 

  Pőssl, Petr
  Práce vystihuje základní teoretické poznatky týkající se historie, principu, součástí a různých možností využití georadaru (GPR). Blíže se pak věnuje diagnostickým metodám zkušebnictví stavebních konstrukcí obecně, aplikacím ...
 • Možnosti využití radaru při průzkumech mostů 

  Moravská, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá diagnostickým průzkumem železobetonových mostů pomocí GPR. V úvodní části je uvedeno GPR názvosloví, fyzikální pojmy. Další kapitola se zabývá metodami diagnostiky, které se používají pro ...
 • Rozvoj značky vybrané společnosti 

  Horák, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou značky společnosti Strojírenský zkušební ústav, s.p., která svým zákazníkům nabízí služby zkušebnictví, inspekce a certifikace. V teoretické části je provedena literární rešerše ...