Now showing items 1-1 of 1

  • Jsou technické normy přínosem pro kvalitu? 

    Žalčík, Petr
    Tato literární rešerše pojednává o technických normách a shrnuje jejich historii, způsob tvorby a význam pro kvalitu. Jsou zde rozebrány možnosti a přínosy, které normativní pojetí nabízí.