Now showing items 1-2 of 2

  • Metodika QRQC jako nástroj řízení neshodných produktů ve společnosti Poclain Hydraulics s.r.o 

    Beneš, Ondřej
    Předmětem bakalářské práce je popis aplikace metody QRQC jako nástroje pro řízení neshodné výroby ve společnosti Poclain Hydraulics s.r.o. V úvodu práce jsou popsány vybrané a často využívané nástroje kvality. Práce poté ...
  • Nástroje managementu kvality. 

    Talanda, Jiří
    Cílem této bakalářské práce je zpracování literární rešerše na téma Nástroje managementu kvality za použití odborné literatury a pramenů. Na základě získaných podkladů je utvořen vlastní závěr o zadané problematice a ...