Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh eliminace plýtvání ve výrobě stabilizátorů 

  Kučera, Roman
  Práce řeší eliminaci plýtvání a zvýšení efektivity v procesu balení stabilizátorů ve společnosti Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o. Současný nevyhovující stav v procesu balení je v této práci analyzován za pomoci technik ...
 • Návrh opatření aktualizující postupový diagram obchodního případu 

  Šašinka, Viktor
  Bakalářská práce se zabývá návrhem opatření aktualizující postupový diagram předvýrobních procesů ve strojírenské společnosti. Specifikuje co je proces, vymezuje hlavní odlišnosti mezi procesním a funkčním řízením, popisuje ...
 • Návrh řízení neshodného výrobku 

  Janíček, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a optimalizování procesů řízení při neshodném výrobku ve společnosti AMT spol. s r.o., která se zabývá výrobou a ostření obráběcích nástrojů. Práce obsahuje detailní analýzu ...
 • Návrh řízení výrobního procesu 

  Hala, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením a aplikací metodiky na zlepšování výrobního procesu. Jsou zde analyzovány procesy pro průchod zakázky podnikem a činnosti mistra, na jejichž základě byla vytvořena metodika pro ...
 • Optimalizace procesu výrobní linky 

  Vu Truong Quang, Duy
  V této bakalářské práci se věnuji analýze a optimalizaci procesů výrobní linky v podniku Otis a.s., který se zabývá výrobou výtahů a eskalátorů. Práce obsahuje detailní analýzu současného stavu, kde jsou popisovány procesy, ...
 • Procesní modelování jako nástroj pro zlepšování 

  Střížová, Blanka
  Diplomová práce se zabývá modelováním a popisem vybraných podnikových procesů, které probíhají v útvaru Ekonomika a provoz České televize, Televizního studia v Brně. Modely procesů jsou vytvořeny pomocí CASE nástroje Adonis. ...
 • Úvod do metody Six sigma a její využití v praxi 

  Joska, Jakub
  První část bakalářské práce se zabývá popisem metody Six sigma a její nejčastěji používané metodiky DMAIC. Druhá část stručně uvádí do konkrétního příkladu z technické praxe - galvanického pokovování. Ve třetí části jsou ...