Now showing items 1-7 of 7

 • Biomechanická studie fixace zlomenin horní končetiny 

  Rafaj, Svatomír
  Tato bakalářská práce se zabývá fixací a biomechanickými aspekty zlomenin horní končetiny. První část pojednává o anatomii, jejíž znalost je pro správnou fixaci zlomenin velice důležitá, popisuje historii vývoje vnitřní ...
 • Deformační a napěťová analýza dolní čelisti s fixátorem 

  Semerák, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou fixace zlomenin dolní čelisti pomocí komerčně vyráběných fixátorů. K danému tématu byla vypracována podrobná rešeršní studie na základě dostupné literatury. V práci je mimo jiné ...
 • Deformační a napěťová analýza šroubu a kostní tkáně se zlomeninou zafixovanou pomocí dlahy 

  Kalnický, Jakub
  V oblasti ortopédie a traumatológie sa objavuje celá rada problémov tykajúcich sa fixácie zlomenín pomocou rozličných typov dláh. Vhodná aplikácia dlahy predstavuje neľahkú úlohu, s ktorou sa musí vysporiadať doktor až na ...
 • Druhy stentů a jejich využití v oblasti medicíny 

  Sokl, Antonín
  Cílem této bakalářské práce, která se zabývá druhy stentů a jejich využitím v medicínské oblasti, je poskytnutí detailní rešerše nejčastěji používaných biomateriálů, kterými jsou zejména kovy, keramika, polymery a kompozity, ...
 • Metody fixace zlomenin horní končetiny 

  Litera, Jan
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na současné metody fixace zlomenin horní končetiny. Součástí práce je rešeršní studie dostupné literatury a popis anatomie horní končetiny. To je nezbytné pro řešení problémů ...
 • Rešeršní studie fixátorů zlomenin dolních čelistí 

  Semerák, Jaroslav
  Tato práce se zabývá problematikou léčby zlomenin dolní čelisti pomocí dlah a fixátorů. K danému tématu byla vypracována podrobná rešeršní studie na základě dostupné literatury. V práci je mimo jiné uvedena základní anatomie ...
 • Využití uměle vytvořeného slabého magnetického pole pro navigaci ve 3D prostoru 

  Váňa, Dominik
  Tato diplomová práce je zaměřena na využití uměle vytvořeného slabého magnetického pole pro navigaci v 3D prostoru. Teoretická část textu pojednává o obecných vlastnostech magnetického pole a jeho popisu. V další pasáži ...