Now showing items 1-1 of 1

  • Změna konstrukce profilu dveřního křídla pro kolejové vozidlo 

    Lysák, Jan
    Diplomová práce se zaobírá vytvořením výpočtového modelu specifického dveřního křídla kolejového vozidla, který vyvinula a vyrábí společnost IFE-CR, a.s. Výpočet metodou konečných prvků je proveden s ohledem na normované ...