Now showing items 1-4 of 4

 • Android aplikace pro doplňování zásob pojízdných kaváren 

  Szakács, Tomáš
  Moja diplomová práca je zameraná na komplexnú analýzu vybranej firmy, jej podnikateľského prostredia a možných rizík spojených so zavedením navrhnutej zmeny zásobovacieho procesu pomocou mobilnej aplikácie. Návrh riešenia ...
 • Návrh informačního systému 

  Pisarčíková, Michaela
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom manažérskeho informačného systému, ktorý je reprezentovaný súborom riadiacich panelov (dashboard) a reportov. Hlavným účelom systému je poskytnutie technologickej a informačnej podpory ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hrdina, Norbert
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu a návrhom zmien informačného systému podniku pôsobiaceho v stavebníctve. V prvej časti je predstavená problematika a základné pojmy z oblasti informačných systémov, ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kostár, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá posúdením informačného systému spoločnosti BENU lekáreň a návrhom potrebných zmien na zvýšenie efektívnosti a efektivity, ktoré spoločnosti pomôžu v ich vnútropodnikových procesoch. Úvodná časť ...