Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti zvyšování trvanlivosti stříkaných betonů 

    Merta, Michael
    Bakalářská práce se zabývá problematikou stříkaných betonů a možnostmi zvyšování jejich trvanlivosti. Teoretická část je pojata formou rešerše o zjištěných dosavadních poznatcích týkajících se stříkaných betonů. Je kladen ...
  • NDT of Mechanical Damaged Concrete Specimens by Nonlinear Acoustic Spectroscopy Method 

    Matysík, Michal; Plšková, Iveta; Kořenská, Marta; Kucharczyková, Barbara (Ministry of Transport, 2010-04-14)
    Current research and development of non-linear ultrasonic spectroscopy methods shows these methods to be very promising for material testing and defectoscopy in the near future. Our experiments focused on the testing of ...