Now showing items 1-20 of 32

 • Analýza prodejnosti vozidel 

  Hasmanová, Sabina Bohdana
  Předmětem diplomové práce je zaměřit se na zásadní vlivy prodejnosti vozidel v České republice z hlediska zásadních kritérií, kterými jsou například cena, spotřeba paliva, barva atd. Součástí práce budou přehledná dotazníková ...
 • Ape Boards 

  Kvardová, Kateřina
  Ape Boards je moje vlastní nově vznikající značka, zabývající se výrobou snowboardů a kiteboardů. Pro tuto věc jsem navrhla výrazný logotyp, který má fungovat jako sjednocující prvek celé značky a jednotlivých designů ...
 • Application of Branding Concepts for Development of Competitiveness 

  Tesařová, Mariana
  Předložená diplomová práce je zaměřena na aplikaci konceptů značky sloužící k rozvoji konkurenceschopnosti produktu instituce vysokoškolského vzdělávání, konkrétně studijního oboru “Entrepreneurship and Small Business ...
 • Brand name, jeho tvorba a oceňování 

  Hudcová, Lucia
  Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku tvorby a oceňovania brand name spoločností. V teoretickej časti objasňuje náplň samotného pojmu brand name a formuluje metódy a postupy v procese tvorby a ocenenia značky ...
 • Branding a webová prezentace společnosti na B2B trhu 

  Priščák, Miroslav
  Bakalárska práca je zameraná na návrh a vytvorenie webovej prezentácie spoločnosti pôsobiacej na B2B trhu vrátane návrhu jej značky a vizuálneho štýlu. Kľúčová je využiteľnosť vytvorených výstupov v praxi.
 • Branding Strategy of Company for the Czech Market Entry 

  Šoukal, Michal
  Diplomová práce je zaměřena vstupní strategii značky Virtika na český trh. Za účelem dosažení tohoto cíle author zkoumal literaturu zaměřenou na metodiku značky od Ko Floora a koncept Brand Prizm. V analytické části byly ...
 • Design manuál jako součást marketingové komunikace 

  Šárková, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá firemní identitou, firemním designem a následným design manuálem, který je pomáhá dotvářet. Práce je rozdělena do tří částí. V první části se pojednává o teoretických poznatcích z oblasti ...
 • Komunikační strategie pro společnost DORINT, s.r.o. 

  Koplíková, Martina
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením komunikace firmy DORINT, s.r.o. vůči svému okolí. Pozornost je věnována analýze současné situace podniku, především vlivům, které na něj působí. Východiskem celé práce je návrh kompletní ...
 • Marketingová komunikace podniku 

  Zugar, Tadeáš
  Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací podniku BORS Břeclav a.s. Teoretická část je věnována vymezení hlavních marketingových pojmů a marketingovému výzkumu. V analytické části se věnuji fungování celé organizace ...
 • Marketingová komunikace značky Engine Tables na sociálních sítích 

  Pokorný, Marek
  Cílem bakalářské práce je, propagace značky Engine Tables na nových sociálních sítích a zlepšení propagace na stávajících sociálních sítích. V teoretické části se zabývám základními pojmy marketingu a metodami práce. ...
 • Marketingový plan pro pivovar Starobrno 

  Lakkisová, Romana
  Tato diplomová práce je návrhem marketingového plánu pro produkt Pivovaru Starobrno, který spadá pod společnost Heineken Česká republika, a.s. Marketingový plán je sestaven na základě doporučených postupů z teoretických ...
 • Návrh komunikační strategie pro značku Telstar 

  Krusberská, Daniela
  V této práci jsou aplikovány poznatky z oblasti marketingové komunikace a navrženy nástroje komunikačního mixu s využitím nových trendů jako součást konceptu komunikační strategie. Konečnému návrhu marketingové komunikace ...
 • Návrh koncepce oslovení projektantů 

  Halvová, Darja
  Diplomová práce se zabývá návrhem koncepce na oslovení elektroprojektantů divizí Automatizace a pohony společnosti Siemens, s. r. o. Skutečný stav ve firmě byl prozkoumán SWOT analýzou. Pomocí dotazníkového šetření byly ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Kamená, Denisa
  Tato diplomová práce se zabývá navržením marketingové strategie pro společnost Philip Morris ČR, a.s.. Trh tabákových výrobků se v posledních letech potýká s regulací a růstem spotřební daně. Strategie je navržena s ohledem ...
 • Návrh řešení efektivní komunikace firmy prostřednictvím účinného brandingu 

  Alexová, Veronika
  Bakalářská práce pojednává o principech, utváření, měření a zvyšování hodnoty obchodní značky. Zaměřuje se na marketingové pojetí značky a zdůrazňuje vnímání značky koncovým spotřebitelem. Jejím hlavním cílem je aplikovat ...
 • Oceňování goodwill stavebního podniku 

  Ondrejčík, Matúš
  Diplomová práce je zaměřena na porovnání hodnot goodwillu u dvou staveb-ných podniků. V teoretické části jsou popsané základní poznatky a principy, které jsou potřebné na uřečeni hodnoty goodwillu. Dále jsou vysvětlené ...
 • Podnikatelský záměr na založení výrobního podniku s módní konfekcí 

  Mešková, Michaela
  Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie podnikateľského zámeru pre založenie firmy. Zámer je vypracovaný pre podnik výrobného charakteru, ktorý následne predáva svoje produkty konečným spotrebiteľom. Na základe riešení ...
 • Prístupy k meraniu hodnoty značky 

  Molnárová, Dagmar (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-12)
  Jednou z priorít súčasného aplikovania marketingu v praxi je riadenie a neustále zveľaďovanie vybudovanej značky produktov i značky samotných organizácií. Existuje veľa prístupov k meraniu hodnoty, výkonnosti značky. ...
 • Problematika Goodwill jako nedílné součásti hodnoty stavebního podniku 

  Lipovská, Zuzana
  Diplomová práce je zaměřena na hodnotu goodwill i značky vybraného stavebního podniku a v současnosti užívaných metod pro jejich stanovení. V teoretické části práce jsou popsány základní teoretické pojmy, které se vztahují ...
 • Problematika ohodnocení vybraného podniku 

  Peloušek, Jiří
  Diplomová práce se věnuje problematice ohodnocování podniku a implementaci teoretických poznatků získaných pomocí různých metod do specifických podmínek akciové společnosti CS Expres, která se zabývá přepravou kusových ...