Now showing items 1-6 of 6

 • Aplikace principů znalostního managementu ve vybrané firmě 

  Šedý, Jan
  V této diplomové práci se věnuji problematice principů znalostního managementu. První část práce je věnována teoretickým východiskům, z kterých ve druhé části vycházím při návrhu a aplikaci ve vybrané společnosti
 • Aplikace principů znalostního managementů ve vybrané firmě 

  Šmarda, Miroslav
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku znalostního managementu, jeho principů a aplikaci. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části jsou uvedena teoretická východiska, která dále využívám v analytické ...
 • Návrh systému znalostního managementu 

  Novohradský, Marek
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku využití znalostního managementu v malé organizaci, na identifikaci znalostních zdrojů a potřeb a nenásilném začlenění zásad znalostního managementu do každodenní práce ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Sekanina, Kamil
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému společnosti M8D s.r.o. a návrhem změn. Popisuje teorii informačních systémů a na základě provedených analýz jsou stanoveny návrhy na zlepšení současného stavu ...
 • Řízení intelektuálního kapitálu s využitím moderních metod 

  Klusák, Aleš
  Disertační práce se zabývá řízením intelektuálního kapitálu ve firmě, jeho úrovní a současným stavem v prostředí našich podniků, za pomoci moderních metod managementu a to především managementu znalostí. Jedná se o velice ...
 • Zefektivnění vybraného procesu projektového řízení ve firmě 

  Svoboda, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá procesem vyhodnocování či poučení se z projektů, patřící mezi procesy projektového managementu, které umožňují projektovým manažerům zefektivňovat budoucí projekty. V této práci je využito ...