Now showing items 1-11 of 11

 • Aplikace principů znalostního managementu ve vybrané firmě 

  Šedý, Jan
  V této diplomové práci se věnuji problematice principů znalostního managementu. První část práce je věnována teoretickým východiskům, z kterých ve druhé části vycházím při návrhu a aplikaci ve vybrané společnosti
 • Jakých častých a závažných chyb při prevenci a zvládání rizik se managementy dopouštějí 

  Kruliš, Jiří (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Odborníci na rizika se shodují, že managementu rizik stále není v našich organizacích věnována potřebná pozornost. Manažeři se hledáním hrozeb a jejich příčin systematicky nezabývají a ztrácejí pak čas hašením problémů, ...
 • Model znalostního managementu 

  Jelínek, Tomáš
  Ve svojí disertační práci se zaměřuji na dnes velice aktuální oblast znalostního managementu. Celosvětově roste zájem o znalosti, o jejich řízení a využívání v praxi. Hlavním cílem mé práce bylo zmapovat současný stav a ...
 • Model znalostního managementu 

  Vokál, Martin
  Ve své diplomové práci se zaměřuji na problematiku znalostního managementu. Teoretická část obsahuje výklad základní pojmů a východisek, uvádí modely a perspektivy znalostního managementu, postupy jeho zavádění a hodnocení ...
 • Návrh systému znalostního managementu 

  Novohradský, Marek
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku využití znalostního managementu v malé organizaci, na identifikaci znalostních zdrojů a potřeb a nenásilném začlenění zásad znalostního managementu do každodenní práce ...
 • Risk Management and Knowledge Management as Critical Success Factors of Sustainability Projects 

  Doskočil, Radek; Lacko, Branislav (MDPI, 2018-05-05)
  The paper is focused on the analysis of the key aspects of sustainability projects, namely advanced risk management and project knowledge. These aspects are recommended to the attention of institutions and project managers ...
 • Root Cause Analysis in Post Project Phases as Application of Knowledge Management 

  Doskočil, Radek; Lacko, Branislav (MDPI, 2019-03-19)
  This paper is focused on the root cause analysis of post project phases. The research has been linked to the identification of the 21 most common reasons for not executing post project phases. The main aim of this paper ...
 • Řízení intelektuálního kapitálu s využitím moderních metod 

  Klusák, Aleš
  Disertační práce se zabývá řízením intelektuálního kapitálu ve firmě, jeho úrovní a současným stavem v prostředí našich podniků, za pomoci moderních metod managementu a to především managementu znalostí. Jedná se o velice ...
 • Zefektivnění projektu pro vybranou organizaci 

  Švestka, Ivan
  Diplomová práce se zabývá komplexní analýzou projektu vybrané organizace, na základě které jsou navrhována určitá opatření mající za cíl zefektivnit a vylepšit tento projekt do budoucích let. K tomuto využívá teoretických ...
 • Znalostní management 

  Bačík, Petr
  Svou disertační práci jsem zaměřil na oblast znalostního managementu a jeho úrovně v českých firmách. Jde o velmi aktuální problematiku. Celosvětově roste zájem o znalosti, jejich řízení a využívání co největším počtem ...
 • Znalostní management v Hi-Tech firmách 

  Mucha, Martin
  Dizertační práce se zabývá znalostním managementem v prostředí Hi-Tech firem v České republice. Práce se znalostmi ovlivňuje všechny podnikové oblasti. V kontextu podnikatelské úspěšnosti je potřebné posuzovat stanovené ...