Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Netolická, Lívia
    Diplomová práca sa zaoberá posúdením vybraného informačného systému spoločnosti Red Hat a následným návrhom zmien. Práca je rozdelená do troch častí. V úvodnej časti je venovaná pozornosť najmä poznatkom z teoretickej ...