Now showing items 1-5 of 5

 • Napájecí a monitorovací systém pro internetový uzel 

  Šťastný, Ladislav
  Cieľom tejto práce je návrh napájacieho a monitorovacieho systému internetového uzlu. Práca rozoberá problematiku riadenia, monitorovania a napájania internetových uzlov a z toho plynúcich požiadaviek na zariadenie. V ...
 • Realizace malého měniče pro EC motor řízený mikroprocesorem 

  Mikuška, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou EC motorov, ich meničov a najmä konkrétnymi časťami všeobecných pulzných meničov. Ďalej je podrobne popísaný znižujúci menič, dvojčinný priepustný menič - push-pull a ich ...
 • Snižující DC/DC měniče s vysokou účinností 

  Chudý, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou viacerých verzií znižujúceho DC/DC meniča. Teoretická časť bakalárskej práce je venovaná všeobecnému rozboru DC/DC meničov s podrobným zameraním na znižujúci menič. ...
 • Tester akumulátorů 

  Pisca, Marek
  Predložená diplomová práca sa zaoberá teóriou Li-ion akumulátorov a ich nabíjaním. V práci bol navrhnutý tester akumulátorov pre automatické nabíjanie a vybíjanie Li-ion akumulátorov. Tento tester je riadený pomocou ...
 • Výukový přípravek s napájecími zdroji 

  Junasová, Veronika
  Táto práca sa zameriava na návrh a realizáciu prípravku s viacerými napájacími zdrojmi, a to lineárnym stabilizátorom, spínaným zdrojom bez indukčnosti, spínaným zdrojom s indukčnosťou v zapojení zvyšujúceho a znižujúceho ...