Now showing items 1-4 of 4

 • Konstrukce a vlastnosti elektronkového nízkofrekvenčního zesilovače 

  Piroha, Ladislav
  Témou tejto bakalárskej práce je konštrukcia a popis vlastností NF elektrónkového zosilňovača doplneného indikátorom vybudenia. Projekt popisuje históriu vzniku vákuových súčiastok od svojho začiatku, parametre, konštrukčné ...
 • Použití senzorů pro zařízení ovládané signály EEG 

  Blažej, Svätopluk
  Bakalárska práca sa zaoberá rôznymi typmi senzorov pre zber EEG dát a ich využitie na ovládanie priemyselných zariadení. V práci je popísaná problematika merania EEG signálu a jeho spracovania, výber vhodného typu senzoru, ...
 • Stereo audio výkonový zesilovač s mikrokontrolérem 

  Filko, Patrik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom stereo audio výkonového zosilňovača ktorého vybrané funkcie, ako sú riadenie hlasitosti, hĺbok, výšok a balance, ovláda cez digitálne potenciometre šestnásťbitový mikrokontrolér. ...
 • Výkonový zesilovač a jeho linearizace pomocí lokálních zpětných vazeb 

  Janic, Lukáš
  Práca sa zaoberá konštrukciou lineárneho výkonového zosilňovača. Teoretický rozbor na žačiatku práce objasňuje funkciu blokov zosilňovača, čo je nevyhnutné pre pochopenie funkcie celej konštrukcie. Práca ďalej poukazuje ...