Now showing items 1-1 of 1

  • Konvoluční neuronové sítě 

    Lietavcová, Zuzana
    Táto práca sa zaoberá problematikou učenia konvolučných neuronových sietí.  Ide o druh hlbokých neuronových sietí, ktoré sa v súčasnosti hojne používajú predovšetkým v oblasti rozpoznávania obrazu a spracovania prirodzeného ...