Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza bateriových hmot metodami EDS 

  Vídeňský, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou bateriových hmot za použití rentgenové spektrální mikroanalýzy. Měření probíhalo na dvou elektronových rastrovacích mikroskopech vybavenými energiově disperzními rentgenovými ...
 • Detekce signálu segmentovým ionizačním detektorem v environmentálním SEM 

  Černoch, Pavel
  Disertační práce se zabývá detekcí signálů ionizačním detektorem v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu a využitím tohoto detektoru pro získání požadované informace v obraze vzorku. Hlavní pozornost je ...
 • Ionizační detektor pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop 

  Melechovský, Ondřej
  Předkládaná práce se zabývá environmentální rastrovací elektronovou mikroskopií. Na začátek je stručně popsána stavba přístroje. Důležitá část práce je věnována interakcím elektronů se vzorkem a signálům vystupujícím ze ...
 • Ionizační detektor pro ESEM 

  Pokluda, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku environmentálních rastrovacích elektronových mikroskopů, včetně popisu základních fyzikálních mechanismů. Popisuje návrh a realizaci elektrodového systému ionizačního detektoru ...
 • Ionizační detektor sekundárních elektronů pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop 

  Dušek, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou detekce sekundárních elektronů ionizačním detektorem pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop. V práci je vysvětlen rozdíl mezi rastrovacím elektronovým mikroskopem a ...
 • Návrh koncepce a vývoj jednoúčelového rastrovacího elektronového mikroskopu 

  Foret, Zdeněk
  Elektronová mikroskopie se stala nepostradatelnou složkou v mnoha vědních oborech, kde napomáhá k novým objevům. Samotná mikroskopie je stále rozvíjena a jsou překonávány limity, jež se zdály být nepřekonatelné. Přístroje ...
 • Porovnání mikroskopických diagnostických metod 

  Veselý, Jakub
  Tato práce se zabývá popisem a porovnáním diagnostických metod transmisní elektronové mikroskopie, rastrovací elektronové mikroskopie a mikroskopie atomárních sil. V úvodu práce je uveden popis jednotlivých diagnostických ...
 • Porovnání mikroskopických diagnostických metod 

  Veselý, Jakub
  Tato práce se zabývá popisem a porovnáním diagnostických metod transmisní elektronové mikroskopie, rastrovací elektronové mikroskopie a mikroskopie atomárních sil. V úvodu práce je uveden popis jednotlivých diagnostických ...
 • Scintilační detektor SE pro EREM 

  Tihlaříková, Eva
  Tato práce se zabývá problematikou environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (EREM). Využití této metody umožňuje sledování nevodivých a vlhkých vzorků bez potřeby speciálních úprav vysoušením a pokovováním. Princip ...
 • Scintilační detektor sekundárních elektronů pro ESEM 

  Čudek, Pavel
  Práce se zabývá problematikou scintilačního detektoru sekundárních elektronů pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop, včetně jeho návrhu a konstrukce. Východiskem bylo modelování elektrostatických polí v ...
 • Víceelektrodový systém ionizačního detektoru pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop 

  Uhlář, Vít
  Diplomová práce se zabývá problematikou environmentální rastrovací elektronové mikroskopie a detekce signálních elektronů s použitím ionizačního detektoru. První část práce hovoří o principu a uspořádání environmentálního ...
 • Vliv pracovních podmínek na velikost signálu získaného pomocí BSE detektoru 

  Bednář, Eduard
  Tato práce se zabývá zhodnocením kvality signálu zpětně odražených elektronů detekovaných scintilačním detektorem v závislosti na nastavených pracovních podmínkách v nízkovakuovém rastrovacím elektronovém mikroskopu. V ...