Now showing items 1-5 of 5

 • Navigace pomocí hlubokých konvolučních sítí 

  Skácel, Dalibor
  V této práci se věnuji problematice navigace a autonomního řízení za použití konvolučních neuronových sítí. Představuji zde hlavní přístupy využívající zpracování senzorických vstupů uváděné v odborné literatuře a popisuji ...
 • Navigace pomocí hlubokých konvolučních sítí 

  Skácel, Dalibor
  Tato práce se věnuje problematice navigace a autonomního řízení za použití konvolučních neuronových sítí. Jsou zde představeny hlavní přístupy využívající zpracování senzorických vstupů uváděné v odborné literatuře a popsána ...
 • Posilované učení pro 3D hry 

  Beránek, Michal
  Práce se zabývá učením neuronové sítě na jednoduchých úlohách v prostředí 3D střílečky Doom, zprostředkovaném výzkumnou platformou ViZDoom. Hlavním cílem je vytvoření agenta, který se učí na několika úlohách zároveň. ...
 • Využití Robotického operačního systému (ROS) pro řízení kolaborativního robota UR3 

  Juříček, Martin
  Cílem bakalářské práce je vytvoření řídícího programu, jeho následné otestování a ověření funkčnosti pro kolaborativního robota UR3 od firmy Universal Robots. Řídící program je napsán v jazyce python a integruje možnosti ...
 • Zpětnovazební učení pro řešení herních algoritmů 

  Daňhelová, Jana
  Bakalářská práce Zpětnovazební učení pro řešení herních algoritmů je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou popsány a srovnávány základní metody zpětnovazebního učení, přičemž zvláštní pozornost je věnována metodám ...