Now showing items 1-6 of 6

 • Efekt Chorus - inovace laboratorní úlohy předmětu BSHE 

  Zvončák, Vojtěch
  Práce je teoretická příprava a popis realizace laboratorního přípravku efektu CHORUS pro laboratoř předmětu Studiová a hudební elektronika. V úvodu jsou vysvětleny základní vlastnosti efektů se zpožďovací linkou. Práce se ...
 • Efektový zesilovač pro elektrickou kytaru 

  Kočiš, Martin
  Tato semestrální práce v první části stručně popisuje vnímání harmonických frekvenčních složek lidským uchem, v druhé části se zaměřuje na účel kytarových efektů a přehled obvyklých typů, se kterými se lze na trhu setkat. ...
 • Moderní algoritmy posunu výšky základního tónu a jejich využití ve virtuálních hudebních nástrojích 

  Křupka, Aleš
  Cílem diplomové práce je seznámení s metodami posunu základního tónu akustických signálů. Teoretická část práce obsahuje popis tří různých technik pro posun základního tónu, je to metoda s využitím modulace zpožďovací ...
 • Realizace hudebního efektu Chorus s BBD 

  Černý, Filip
  Cílem práce je návrh a konstrukce nového laboratorního zařízení umožňující realizaci hudebního efektu CHORUS. Součástí práce je teoretický rozbor efektů využívajících zpožďovací linky a obvodů nábojově vázaných struktur s ...
 • Software pro úpravu zvukového signálu pro ozvučování více reproduktorovými soustavami 

  Černý, Viktor
  První část diplomové práce se zabývá teorií číslicového zpracování signálů a popisem knihovny JUCE. Jsou zde vysvětleny operace s digitálními audio signály jako například inverze signálu, zpoždění signálu a lineární ...
 • Softwarový multiefekt pro postprodukci populární hudby 

  Trkal, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací komplexního softwarového systému určeného pro postprodukci populární hudby. Systém byl implementován jako zásuvný modul v programovacím jazyce C++ s využitím aplikačního ...