Now showing items 1-1 of 1

  • Mikrobiologie masa 

    Spurná, Ivona
    Diplomová práce hodnotí mikrobiologickou kontaminaci masa a prostředí podniku Jatky Bučovice. Sleduje vybrané mikroorganismy a jejich zjištěné počty porovnány v závislosti na změně ročního období.