Now showing items 1-4 of 4

 • Projekt zabezpečení chodu poloautomatické linky na výrobu plastových oken 

  Horák, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá poloautomatickou linkou na výrobu plastových oken ve firmě RI-Okna. Je popsán systém skladování, manipulace a slabá místa výrobní linky. Řešení je rozpracováno do podoby technologického ...
 • Technologický projekt výrobní linky na výrobu plastových oken 

  Nejedlý, Jindřich
  Diplomová práce se zabývá racionalizací výrobní linky na výrobu plastových oken ve firmě RI OKNA a.s. Je provedeno zhodnocení současného stavu výrobní linky, odhalení slabých míst a na jejich základě jsou navrhnuty varianty ...
 • Technologie zpracování plastů 

  Skácel, Jan
  Práce shrnuje základní body nutné pro prvotní vhled do technologií zpracování plastů. Je proveden důkladný rozbor na makromolekulární úrovni, vypracován přehled technologií a polymery a aditiva jsou jednoznačně rozčleněny ...
 • Zavedení a optimalizace linky pro výrobu bimetalických komor do vstřikovacích lisů 

  Eliáš, Lumír
  Tato práce se zabývá objasněním a efektivním řešením počátečních problémů při zavádění zcela rozdílného typu výrobní linky v dosavadním provozu. Práce je založena na identifikaci a eliminaci nepříznivých jevů při chodu ...