Now showing items 1-4 of 4

 • Měření a modelování pokrytí bezdrátových sítí 

  Julínek, Pavel
  Tato diplomová práce popisuje mobilní komunikační systémy GSM a UMTS včetně principu fungování těchto systémů. Dále se zabývá problematikou GPS a určení polohy pomocí tohoto systému. Je zde také popsána problematika ztrát ...
 • Návrh programovatelného útlumového členu 

  Pokorný, Rostislav
  Tato diplomová práce řeší návrh a realizaci programovatelného útlumového členu. Cílem bylo vytvoření elektronického zařízení, které umožňuje plynulé nastavení hodnoty útlumu v rozsahu 0–150 dB pomocí tlačítek a zobrazení ...
 • Šíření signálů bezdrátových komunikačních systémů IEEE 802.11 

  Vyčítal, Jaroslav
  Tato práce pojednává o šíření vln. Je zde uvedeno rozdělení vln dle vlnové délky. Zaměřuje se na pásmo UHF a SHF ve kterém pracuje systém IEEE802.11n. Obsahuje rozdělení modelů dle typu buněk. Popisuje které způsoby šíření ...
 • Šíření signálů mobilních komunikačních systémů 

  Julínek, Pavel
  Tato práce popisuje základní princip funkce mobilních komunikačních systémů. Blíže jsou zde popsány systémy GSM, UMTS. Práce se zabývá zejména problematikou ztrát při šíření signálu, které nastávají mezi vysílačem a ...