Now showing items 1-6 of 6

 • Biomechanická studie profilu závitu zubních implantátů. 

  Konečný, Michal
  Práce se zabývá mechanickou interakcí šroubového implantátu s kostní tkání a studií zaměřenou na profily závitů vybraných zubních implantátů. V první části je uvedena stručná historie zubních implantátů se zdůrazněním ...
 • Druhy stentů a jejich využití v oblasti medicíny 

  Sokl, Antonín
  Cílem této bakalářské práce, která se zabývá druhy stentů a jejich využitím v medicínské oblasti, je poskytnutí detailní rešerše nejčastěji používaných biomateriálů, kterými jsou zejména kovy, keramika, polymery a kompozity, ...
 • Návrh výrobního procesu pro zubní implantát 

  Pikal, Bohumil
  Tématem této bakalářské práce je náhled do problematiky zubní implantologie. V první části práce je uvedeno představení výrobních procesů v lékařství, představení a přehled zubních implantátů včetně pojednání o používaných ...
 • Obrábění materiálů pro specifické dentální aplikace 

  Těšík, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřená na dentální materiály používané v protetickém lékařství. V úvodní části je shrnuta nejdůležitější vlastnost, která je biokompatibilita. Dále obnáší rozdělení používaných materiálů na titanové ...
 • Výroba dentálních náhrad 

  Lekeš, Jonáš
  Tato práce popisuje části dentálních náhrad, lékařské pojmy, které se s nimi vážou a vysvětluje proces a problematiku koncepce a výroby těchto částí. Různé druhy biomateriálů jako kovy, keramika, polymery či kompozity jsou ...
 • Vývoj materiálů zubních implantátů 

  Legerský, Radek
  Studie se zabývá současným vývojem materiálů užívaných k výrobě zubních implantátů. Zvláštní pozornost je věnována chemickému složení, mechanickým vlastnostem a biokompatibilitě těchto materiálů. Cílem a také výsledkem ...