Now showing items 1-4 of 4

 • Hydraulické posunovače 

  Kvasnica, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí hydraulického posunovače. V práci jsou uvedeny možná konstrukční provedení. Následně je vypracována vybraná konstrukce posunovače pro parametry : maximální tlačná síla 50 kN, ...
 • Mobilní štípačka dřevěné kulatiny 

  Grác, David
  Cílem mé bakalářské práce je návrh mobilního štípače dřevěné kulatiny dle základních technických parametrů: max. silou na břitu 90 kN, zdvihem 580 mm, průměrem štípaného dřeva do 450 mm a jeho maximální délkou do 1100 mm. ...
 • Návrh testovacího zařízení pro statické a cyklické namáhání chladičů tlakem 

  Gerák, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro statické a cyklické namáhání chladičů tlakem. Cílem práce je zjistit potřebné parametry testovaných chladičů a na základě získaných dat navrhnout hydraulický okruh včetně ...
 • Štípací stroj na dřevo 

  Bořil, Antonín
  Cílem bakalářské práce je, ze známých konstrukcí štípacích strojů navrhnout vlastní konstrukci štípacího stroje, včetně pevnostních výpočtů a návrhu hydraulického obvodu. Pro návrh konstrukce je nutné zvolit maximální ...