Now showing items 1-2 of 2

  • Měnič pro svařování elektrickým obloukem 

    Matiaško, Maroš
    Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom, dimenzovaním a konštrukciou zváracieho zdroja na princípe vysokofrekvečného meniča. Hlavnou náplňou práce je návrh spínaného meniča pre zváranie obalenou elektródou na princípe ...
  • Výkonový měnič pro svařování stejnosměrným obloukem 

    Vranák, Daniel
    Cieľom práce bolo vytvorenie návrhu výkonového meniča pre zváranie jednosmerným oblúkom, ktorý by bol určený pre používanie v pravidelnej prevádzke. Pre potreby návrhu bolo potrebné sa najskôr oboznámiť s možnými spôsobmi ...