Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza způsobů modelování procesu svařování metodou konečných prvků 

  Krakovský, Andrej
  Táto diplomová práca sa zaoberá výpočtovým modelovaním (simuláciou) procesu zvárania. Jej hlavným cieľom je určenie zvyškových napätí a deformácií vznikajúcich po zváraní. Na výpočtové modelovanie sú využité programy SYSWELD ...
 • Aplikace kondenzátorového svařování a hodnocení svarů 

  Kocák, Tibor
  Rešeršná časť tejto bakalárskej práce slúži ako prehľad informácií o špeciálnej zváracej technológii, ktorá využíva technológiu výboju kondenzátorov. Praktická časť obsahuje experimentálny pokus znázorňujúci uplatnenie ...
 • Nedestruktivní metody zkoušení svarů 

  Potanko, Andrej
  Práca sa zaoberá rozborom nedeštruktívnych metód skúšania, určených pre kontrolu zvarových spojov. Rozoberá rozsah NDT skúšok pre tlakové potrubie podľa platnej direktívy európskej únie. V ďalšej časti sa práca venuje ...
 • Predpříprava a svařování tlakových hliníkových potrubí 

  Kocák, Tibor
  Práca tvorí analýzu problematiky technológie výroby tlakových potrubí z hliníkových zliatin. Základom je literárna štúdia technológie TIG, hliníkových tepelne vytvrditeľných a nevytvrditeľných materiálov. Materiál príruby ...
 • Vliv parametrů svařování (U, I)na přenos kovu při MIG/MAG svařování oceli 

  Ležovič, Peter
  Zaoberal som sa metódou zvárania elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynu inertného alebo aktívneho (MIG/MAG). Po charakteristike samotného procesu zvárania MIG/MAG sú rozobraté sily pôsobiace ...
 • Vliv parametrů svařování na příčné deformace 

  Harmaniak, Daniel
  V bakalárskej práci je popísaná teória vzniku vnútorných napätí a deformácií pri zváraní. Uvádza technologické a konštrukčné zásady pre minimalizovanie ich vzniku a metódy na odstránenie vnútorných napätí. Pre priečne ...
 • Výroba hutních polotovarů 

  Janáček, Adam
  Práca sa zaoberá výrobou hutných polotovarov, a to hlavne metódami tvárnenia a zvárania a popisuje princípy jednotlivých metód a ich obmedzenia. Výroba tvárnením sa dá rozdeliť na valcovanie, ťahanie a pretlačovanie. ...