Now showing items 1-4 of 4

 • Metody rozptylu světla a kalorimetrie ve studiu systémů hyaluronan-albumin 

  Sereda, Alena
  Tato diplomová práce, která navazuje na předchozí bakalářskou práci, je věnována studiu polyelektrolytových komplexů mezi hyaluronanem (HA) a hovězím sérovým albuminem (BSA). Interakce mezi HA a BSA a tvorba komplexů byly ...
 • Navrhování konstrukcí s FRP výztuží 

  Matušíková, Anna
  Práce uvádí a porovnává volně dostupné software pro posuzování únosnosti konstrukcí s~FRP výztuží. Je zde popsána teorie a návrh algoritmu vlastního výpočetního programu pro konstrukce vyztužené nekovovou výztuží, které ...
 • Sledování vlivu teploty na vlastnosti lithium-iontové baterie 

  Zachová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá sledováním vlivu teploty na vlastnosti lithium-iontových akumulátorů, a to zejména na bezpečnost a kapacitu vybraných akumulátorů. Kapitoly 1 a 2 obsahují literární rešerši k danému tématu, jsou ...
 • Sledování vlivu teploty na vlastnosti olověných akumulátorů 

  Musil, Petr
  Tato práce se zabývá olověnými akumulátory, jejich parametrům a teplotním závislostem tohoto elektrochemického zdroje. V rámci teoretické části práce jsou rozebrány jednotlivé typy akumulátorů, jejich primární parametry a ...