Now showing items 1-2 of 2

  • Bezsensorové řízení polohy solenoidu 

    Piňos, Matěj
    Práce se zabývá problematikou řízení polohy pohyblivého jádra solenoidu bez použití dráhového senzoru. V teoretické části je představeno několik dostupných metod bezsenzorového odhadu pozice jádra. Pro účely praktické části ...
  • Návrh zařízení pro Power HIL simulaci stejnosměrného motoru 

    Chalupa, Jan
    Tato práce se zabývá analýzou a realizací Power-HIL systému, který je určen k simulaci reálného stejnosměrného motoru s komutátorem a permanentními magnety. K analýze problému byly využity simulace reálných komponent v ...