Institutional repository of Brno University of Technology z administatorami można się skontaktować:

Formularz on-line: Opinia
Email: digi@lib.vutbr.cz