Now showing items 14-33 of 33

 • Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2001 

  Vanýsková, Jitka (Vysoké učení technické v Brně, 2002)
  Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2005 je předkládána v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Předkládá nejširší veřejnosti údaje a podstatné výsledky všech činností ...
 • Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2002 

  Vanýsková, Jitka (Vysoké učení technické v Brně, 2003)
  Výroční zpráva o činnosti VUT v Brně za rok 2002 je předkládána v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Byla vypracována s přihlédnutím k rámcové osnovû o činnosti vysoké školy za rok 2002, kterou vydalo ...
 • Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2003 

  Vanýsková, Jitka (Vysoké učení technické v Brně, 2004)
  Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2003 je předkládána v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Byla vypracována s přihlédnutím k rámcové osnově o činnosti vysoké školy za ...
 • Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2004 

  Vanýsková, Jitka (Vysoké učení technické v Brně, 2005)
  Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2004 je předkládána v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Byla vypracována s přihlédnutím k rámcové osnově o činnosti vysoké školy za ...
 • Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2005 

  Vanýsková, Jitka (Vysoké učení technické v Brně, 2006)
  Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2005 je předkládána v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Byla vypracována s přihlédnutím k rámcové osnově o činnosti vysoké školy za ...
 • Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2006 

  Vanýsková, Jitka (Vysoké učení technické v Brně, 2007)
  Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2006 je předkládána v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Byla vypracována podle rámcové osnovy o činnosti vysoké školy za rok 2006, ...
 • Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2007 

  Vanýsková, Jitka (Vysoké učení technické v Brně, 2008)
  Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2007 je předkládána v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Byla vypracována podle rámcové osnovy o činnosti vysoké školy za rok 2007, ...
 • Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2008 

  Vanýsková, Jitka (Vysoké učení technické v Brně, 2009)
  Výroční zpráva, kterou VUT v Brně předkládá veřejnosti, dokumentuje rozvoj univerzity v roce 2008 ve stěžejních činnostech, tj. ve vzdělání, vědě, výzkumu a oblasti tvůrčích aktivit v oborech inženýrských, přírodních věd, ...
 • Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2009 

  Vanýsková, Jitka (Vysoké učení technické v Brně, 2010)
  Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2009 je předkládána v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Byla vypracována podle rámcové osnovy o činnosti vysoké školy za rok 2009, ...
 • Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2010 

  Vanýsková, Jitka (Vysoké učení technické v Brně, 2011)
  Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2010 je předkládána v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Byla vypracována podle rámcové osnovy o činnosti vysoké školy za rok 2010, ...
 • Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2011 

  Vanýsková, Jitka (Vysoké učení technické v Brně, 2012)
  Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2011 je předkládána v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Byla vypracována podle rámcové osnovy o činnosti vysoké školy za rok 2011, ...
 • Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2012 

  Vanýsková, Jitka (Vysoké učení technické v Brně, 2013)
  Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2012 je předkládána v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Byla vypracována podle rámcové osnovy o činnosti vysoké školy za rok 2012, ...
 • Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2013 

  Vanýsková, Jitka (Vysoké učení technické v Brně, 2014)
  Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2013 je předkládána v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Byla vypracována podle rámcové osnovy o činnosti vysoké školy za rok 2013, ...
 • Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2014 

  Vanýsková, Jitka (Vysoké učení technické v Brně, 2015)
  Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2014 je předkládána v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Byla vypracována podle rámcové osnovy o činnosti vysoké školy za rok 2013, ...
 • Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2016 

  Kolčavová, Radana (Vysoké učení technické v Brně, 2017)
  Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2016 je předkládána v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Byla vypracována podle rámcové osnovy o činnosti vysoké školy za rok 2016, ...
 • Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2017 

  Kolčavová, Radana (Vysoké učení technické v Brně, 2018)
  Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2017 je předkládána v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Byla vypracována podle rámcové osnovy o činnosti vysoké školy za rok 2017, ...
 • Výroční zpráva VUT v Brně o činnosti za rok 2015 

  Kolčavová, Radana (Vysoké učení technické v Brně, 2016)
  Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2015 je předkládána v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Byla vypracována podle rámcové osnovy o činnosti vysoké školy za rok 2015, ...
 • Výroční zpráva VUT v Brně o hospodaření za rok 2015 

  Janíček, Ladislav; Štěpánek, Petr (Vysoké učení technické v Brně, 2016)
  Vysoké učení technické v Brně předkládá v souladu s § 87 písm. q) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a podle jednotné osnovy zpracované MŠMT ČR dopisem ...
 • Výroční zpráva VUT v Brně o hospodaření za rok 2016 

  Janíček, Ladislav (Vysoké učení technické v Brně, 2017)
  Vysoké učení technické v Brně předkládá v souladu s § 21, odst. 1, písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a podle jednotné osnovy zpracované ...
 • Výroční zpráva VUT v Brně o hospodaření za rok 2017 

  Janíček, Ladislav (Vysoké učení technické v Brně, 2018)
  Vysoké učení technické v Brně předkládá v souladu s § 21, odst. 1, písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a podle jednotné osnovy zpracované MŠMT ...