Show simple item record

Quality and competition.

dc.contributor.advisorFiala, Aloiscs
dc.contributor.authorDvořák, Pavelcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:20:07Z
dc.date.available2018-10-21T21:20:07Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationDVOŘÁK, P. Kvalita a konkurenceschopnost. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other20659cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10005
dc.description.abstractZaměření na problematiku Kvality a Konkurenceschopnosti by mělo být samozřejmostí všech podniků. Zajistit kvalitu a tím uspokojit zákazníka ve formě zavedením ISO norem a jejich důrazným dodržováním a kontrolou. Dlouhodobá konkurenceschopnost se zajistí tím, že se již děti budou vychovávat k celoživotnímu vzdělávání. Jazykové vzdělávání musí být samozřejmost, které se bude učit již v mateřských školách. Propojení politiky státu v otázkách infrastruktur a vzdělávání, přinese z pohledu budoucnosti pozitivum tím, že se továrny nebudou přesouvat dále na Východ, ale budou dále zaměstnávat naše „lidi“. Nesmí se bránit Inovacím a vkládat do nich prostředky, které nám z efektivní výrobu. Přitom se musí klást velký důraz na Bezpečnost práce. Nemělo by se myslet jen na krátkodobý zisk, ale měl by na to být pohled budoucnosti. Společnost se bude dále vytvářet a vyvíjet. Nemůže zůstat pouze teď ve vytvořeném systému. Je potřeba neustále držet krok s pokrokem a dát zelenou novým technologiím a zajisti právě prosperitu našim potomkům.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with problems of quality and competitive strength. Here is enlarged the way how to ensure the quality and to satisfy the customer by implementig, following and checking of ISO standards. Satisfaction of the customer brings the potentiality into the company. The only way is to bring up our children for the lifelong learning. Education in languages should be on very high level and languages should be taught even in kindergartens. Crossconnection of the government´s policies in infrastructures and education will have positive influence on our future life, factories will not move to East, they will stay here and employ our people. To be open to innovation and not hesitate to lay resources into it. This is the only way to obtain more effective production. We shouldn´t forget the safety of work and follow the severe laws and standards.The heritage for following generations will depend on our attitude to quality problems and to competitive strength.We cannot think only of short-term profit, but also of the future.The society will be permanently created and developed.The society will be permanently created and developed. We cannot stay on one place in this created system.It is necessary to follow the progress in the world and give priority to new technologies and ensure the prosperity for our descendants.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkvalitacs
dc.subjectnástroje kvalitycs
dc.subjectkonkurenceschopnost.cs
dc.subjectqualityen
dc.subjectquality toolsen
dc.subjectcompetitionen
dc.titleKvalita a konkurenceschopnost.cs
dc.title.alternativeQuality and competition.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-18cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:29cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid20659en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:11:03en
sync.item.modts2021.11.10 12:55:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeToul, Jiřícs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Simona Hutařová, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. Otázky: Co znamená pojem inovace v procesu? Co si lze pod tím představit? Vliv kvality a ceny výrobku na prodej. Je pravda, že zvýšení produktivity vede ke zvýšení kvality? Proč zákazníci kupují levnější, ale méně kvalitnízboží? Vyčíslení směrodatné odchylky. Jak by šla zvýšit kvalita výroby v lisovně, kde student pracuje?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record