Show simple item record

Modelling of network communication in OPNET IT Guru environment

dc.contributor.advisorHošek, Jiřícs
dc.contributor.authorMazák, Andrejcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:19:37Z
dc.date.available2019-05-17T14:19:37Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationMAZÁK, A. Modelování síťové komunikace v prostředí OPNET IT Guru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other52212cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10037
dc.description.abstractCílem této práce je popsat modelování síťové komunikace na konkrétním síťovém provozu s reálným zatížením. Vybraný model sítě se přibližuje skutečné síťové topologii telekomunikačního operátora poskytujícího síťové služby pro své zákazníky. Blíže se zde seznámíme s funkcemi významných směrovacích protokolů EIGRP a BGP a budeme se věnovat jejich konfiguraci na vybraných síťových zařízeních. Směrování v síti bude analyzováno v jednotlivých projektových scénářích s použitím vybraných směrovacích protokolů. Pro protokol BGP bude uplatněno v samostatném scénáři směrovací pravidlo na upřednostnění konkrétní síťové cesty při směrování k destinaci, což je obvyklý případ technologie síťového inženýrství. Také problematice virtuálních privátních sítí je věnována pozornost v individuálním scénáři, kde se pro oddělení sítí s různou důvěryhodností použije specifické síťové zařízení Firewall s následným zavedením IP tunelingu pro šifrovanou komunikaci mezi vybranými síťovými entitami v topologii. Simulace síťové komunikace je zaměřena na odezvu FTP služby, časovou prodlevu Ethernetu, propustnost páteřních linek a na průběh komunikace ve vybraných scénářích. Výstupem práce je analýza dosažených výsledků, porovnání grafů a zhodnocení zadaných simulačních parametrů.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to describe modeling of network communication with the given network performance and load. The selected model of network approaches the real network topology of a telecommunication operator that provides network services for the customers. We take a closer look on the functions of the significant network protocols EIGRP and BGP and we also will focus on their configuration on the selected network devices. Routing in the network will be analyzed in the individual project scenarios with a use of selected routing protocols. Routing policy will be enforced for a BGP protocol in a separate scenario with an aim to prefer a concrete routing path to the destination, which is a common case of traffic engineering. The issue of virtual private networks is also taken into a consideration in an individual scenario, where there is Firewall as a specific network device used for separation of networks of a different trustworthiness and a following introduction of IP tunneling for an encrypted communication among the selected network entities within the topology. Simulation of the network communication is aimed on the response of FTP service, time delay of Ethernet, throughput of backbone links and communication flow in the targeted scenarios. The output of this work deals with the analysis of the achieved results, comparison of graphs as well as evaluation of the determined simulation parameters.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsměrovánícs
dc.subjectEIGRPcs
dc.subjectBGPcs
dc.subjectprotokolcs
dc.subjectrozhranícs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectIP adresacs
dc.subjectroutingen
dc.subjectEIGRPen
dc.subjectBGPen
dc.subjectprotocolen
dc.subjectinterfaceen
dc.subjectsimulationen
dc.subjectIP addressen
dc.titleModelování síťové komunikace v prostředí OPNET IT Gurucs
dc.title.alternativeModelling of network communication in OPNET IT Guru environmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-13cs
dcterms.modified2012-06-18-12:27:51cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid52212en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:58:15en
sync.item.modts2021.11.12 12:44:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠkorpil, Vladislavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Karol Molnár, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Kohoutek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Vajsar, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Růčka (člen)cs
but.defence1) Rozeberte možnosti směrovacích protokolů v IP sítích a uveďte, proč jsou dle Vašeho názoru právě Vámi dva navržené nejpoužívanější.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record