Show simple item record

Utilization of laser spectrometry for investigation of biological samples: combination of Raman spectroscopy and Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)

dc.contributor.advisorSamek, Otacs
dc.contributor.authorKouřil, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:06:01Z
dc.date.available2019-04-03T22:06:01Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationKOUŘIL, J. Využití metod laserové spektroskopie k diagnostice biologických vzorků: kombinace Ramanovské spektroskopie a Spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu (LIBS) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other51269cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10097
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá metodami spektroskopie laserem buzeného plazmatu a ramanovské spektroskopie při analýze řasy Trachydiscus minutus, do jejíž kultivační lázně byly přidány roztoky síranu měďnatého s různou koncentrací. První část práce je věnována fyzikálním principům a výsledkům měření spektroskopie laserem buzeného plazmatu, druhá část práce pojednává o metodě ramanovské spektroskopie.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with two spectroscopic methods - laser induced breakdown spectroscopy and Raman spectroscopy. These methods were used for analysis of alga Trachydiscus minutus, which was cultivated in copper sulfate solutions of various concentrations. First part of this thesis is dedicated to physics and measurements of laser induced breakdown spectroscopy, second part deals with Raman spectroscopy.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectspektroskopie laserem indukovaného plazmatucs
dc.subjectjednopulzní LIBScs
dc.subjectdvoupulzní LIBScs
dc.subjectTrachydiscus minutuscs
dc.subjectRamanova spektroskopiecs
dc.subjectlaser induced brakdown spectroscopyen
dc.subjectsingle pulse LIBSen
dc.subjectdouble pulse LIBSen
dc.subjectTrachydiscus minutusen
dc.subjectRaman spectroscopyen
dc.titleVyužití metod laserové spektroskopie k diagnostice biologických vzorků: kombinace Ramanovské spektroskopie a Spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu (LIBS)cs
dc.title.alternativeUtilization of laser spectrometry for investigation of biological samples: combination of Raman spectroscopy and Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-19cs
dcterms.modified2012-06-25-09:46:20cs
thesis.disciplineFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid51269en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:17:57en
sync.item.modts2021.11.12 17:30:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNovotný, Karelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record