Show simple item record

Control of Real-Time Digital Audio Signal Processing Algorithms using HTML Browser

dc.contributor.advisorSchimmel, Jiřícs
dc.contributor.authorSlováček, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:25:09Z
dc.date.available2019-05-17T03:25:09Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationSLOVÁČEK, M. Řízení algoritmů číslicového zpracování signálů v reálném čase pomocí HTML prohlížeče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other21768cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10161
dc.description.abstractTechnologie VST je jedna z nejpoužívanějších pro zpracování zvuku v reálném čase. Jednotlivé VST efekty jsou vkládány do hostitelských aplikací formou zásuvných modulů. Tato práce se zabývá návrhem vzdáleného řízení hostitelské aplikace pro VST plug-iny pomocí Java appletu zobrazeného ve webovém prohlížeči. Grafické uživatelské rozhraní je sestaveno z vytvořených ovládacích prvků. Počet ovládaných parametrů plug-inu je appletu serverem předán v konfiguračním souboru XML. K dispozici jsou tři typy ovladače: posuvník, otočný kontrolér a tlačítko. Při změně hodnoty některého z parametrů applet odešle serveru zprávu s~informací o aktuální hodnotě všech parametrů. Server na tuto změnu reaguje nastavením parametrů načteného VST modulu. Navržené řešení bylo kompletně realizováno a prakticky ověřeno.cs
dc.description.abstractVST (Virtual Studio Technology) is one of the most used for real-time audio processing. VST effects are inserted to host applications in the form of plug-ins. This thesis discusses a design of a VST host remote control using a Java applet displayed in a web browser. A graphical user interface of the applet consists of graphical controllers created in this thesis. The number of controlled parameters is passed on to the applet by server using an XML configuration file. Three types of controllers are available: a slider, a knob and a button. If a parameter value change occurs, the applet sends a message with the parameter values to the server. Subsequently, the server reacts to this change by setting the parameters of the loaded VST module. The proposed design was completely realized and practically tested.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVSTcs
dc.subjectVSTGUIcs
dc.subjectvzdálené řízenícs
dc.subjectVST plug-incs
dc.subjectVST hostcs
dc.subjectparametrcs
dc.subjectJava appletcs
dc.subjectXMLcs
dc.subjectVSTen
dc.subjectVSTGUIen
dc.subjectremote controlen
dc.subjectVST plug-inen
dc.subjectVST hosten
dc.subjectparameteren
dc.subjectJava appleten
dc.subjectXMLen
dc.titleŘízení algoritmů číslicového zpracování signálů v reálném čase pomocí HTML prohlížečecs
dc.title.alternativeControl of Real-Time Digital Audio Signal Processing Algorithms using HTML Browseren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-09cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:26cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid21768en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:24:33en
sync.item.modts2020.04.01 05:02:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMačák, Jaromírcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Ivan Rampl, CSc. (předseda) doc. Ing. Martin Medvecký, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Anna Přibilová, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Káňa (člen) doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (člen)cs
but.defenceJmenujte situace, kdy by bylo možné využít oboustranný přenos.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record