Show simple item record

Establishment of the Linux internet gateway using advanced filtering

dc.contributor.advisorJelínek, Mojmírcs
dc.contributor.authorMatocha, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:10:54Z
dc.date.available2019-04-03T22:10:54Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationMATOCHA, T. Realizace internetové brány na Linuxu s pokročilým filtrováním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other21796cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10213
dc.description.abstractPráce Realizace internetové brány na Linuxu s pokročilým filtrováním se soustřeďuje na~instalaci operačního systému Linux na~starší počítače, který plní funkci jako brána pro připojení klientů ve~vnitřní síti do internetu. V práci je uveden popis vytvoření pokročilého filtrování s~pomocí iptables. Ukazuje některé typy bezpečnosti proti útokům z Internetu. V~dalších kapitolách jsou probrány pokročilé mechanismy řízení provozu (jako tc a qdisc). Tento systém front se ukazuje jako velice přínosný všude tam, kde je potřeba hierarchicky dělit provoz mezi uživatele. Jsou popsány typy front a~sestavena konfigurace pro klienty ve vnitřní síti. Dále je uvedeno použití dns serveru typu caching-only a také aplikace denyhosts, která zvyšuje celkovou bezpecnost systému. Mít vlastní DNS server se osvědčuje, zejména pokud chceme snížit datový provoz. Poslední kapitola se zabývá radius serverem a jeho implementací s použitím apache a databáze mysql. Popsány jsou možnosti některých konfiguračních voleb jednotlivých služeb a také uvedeny příklady konfigurací. Nakonec je předveden systém pro autentizaci uživatelů skrze RADIUS server. Celá práce se snaží poskytnout komplexní pohled na problematiku bezpečnosti a~filtrování.cs
dc.description.abstractThe thesis Establishment of the Linux internet gateway using advanced filtering focuses on~the installation of~the Linux operating system on~the older computers, that functions as a gateway to connect clients in the internal network to the Internet. The thesis describes creation an advanced filter with using iptables. Shows some types of security against attacks from the Internet. The other chapters are discussed, advanced traffic control mechanism (such as a TC and a qdisc). The system queue, it is highly beneficial where it is necessary to hierarchically divide traffic between users. It describes types of queue and assembled configurations for clients in the internal network. Next chapter describes the DNS server caching-only type and application denyhosts, which increases the overall security system. Have your own DNS server is certified, especially if we want to reduce the data traffic. Last chapter describes the RADIUS server and its implementation using Apache and MySQL database. Furthermore, the configuration options are described and the examples of the particular configurations are provided. Finally, it presented a system for authentication through the RADIUS server. The thesis seeks to provide a~complex view of security and filtering.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCBQcs
dc.subjectHTBcs
dc.subjectDenyhostscs
dc.subjectSSHcs
dc.subjectbránacs
dc.subjectbindcs
dc.subjectradiuscs
dc.subjectAAAcs
dc.subjectLinuxcs
dc.subjectGentoocs
dc.subjectsměrovačcs
dc.subjectfirewallcs
dc.subjectDNScs
dc.subjectLinuxové jádrocs
dc.subjectautorizacecs
dc.subjectCBQen
dc.subjectHTBen
dc.subjectDenyhostsen
dc.subjectSSHen
dc.subjectgatewayen
dc.subjectbinden
dc.subjectradiusen
dc.subjectAAAen
dc.subjectLinuxen
dc.subjectGentooen
dc.subjectrouteren
dc.subjectfirewallen
dc.subjectDNSen
dc.subjectLinux kernelen
dc.subjectauthorizingen
dc.titleRealizace internetové brány na Linuxu s pokročilým filtrovánímcs
dc.title.alternativeEstablishment of the Linux internet gateway using advanced filteringen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-10cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:26cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid21796en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:32:52en
sync.item.modts2019.05.18 09:22:33en
dc.contributor.refereePust, Radimcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record