Show simple item record

Hanacky estate - construction and technological project

dc.contributor.advisorBiely, Boriscs
dc.contributor.authorTroubilová, Hanacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:21:36Z
dc.date.available2013-02-01cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationTROUBILOVÁ, H. Hanácký statek - stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other55534cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10375
dc.description.abstractV této diplomové práci je řešena replika Hanáckého statku z 19. století. Celá stavba zahrnuje nejen repliku statku, ale mimo jiné také rekonstrukci stodoly nebo hospodářské přístřešky. Hanácký statek bude součástí Zooparku Vyškov a bude sloužit jako environmentální výchovné centrum. Diplomovou práci řeším jako stavebně technologický projekt. Zaměřuji se zde na dopravní vztahy, staveništní buňky, zařízení staveniště, výpočet vody a elektřiny, návrh strojů a mechanizace, propočet, rozpočet i časový plán, nasazení strojů i pracovníků, limitky. V technologických předpisech řeším netradiční technologie. Dále je to pak kontrolní a zkušební plán, bezpečnost, ekologie, návrh smlouvy o dílo. V poslední části mé práce se zabývám přírodními stavebními materiály.cs
dc.description.abstractIn this diploma thesis is designed replica Hanacky estate from the 19th century. The whole structure includes not only a replica of the estate but also including the reconstruction of a barn or shelter. Hanacky estate will be part of Zoopark Vyškov and will serve as an environmental education center. Thesis I deal with a construction technological project. I focus here on the transport links, building-site cell site equipment, calculation of water and electricity, design tools and machinery, calculation, budget and schedule, the use of machines and workers, limitky. I deal with the technological regulations innovative technology. Furthermore, it is the control and test plans, security, ecology, design contract for work. In the last part of my thesis I deal with natural building materials.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectDopravní vztahycs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectvýpočet vody a elektřinycs
dc.subjectstrojecs
dc.subjectjeřábcs
dc.subjectpropočetcs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectharmonogramcs
dc.subjectnasazení strojů a pracovníkůcs
dc.subjectlimitkycs
dc.subjectrákosová krytinacs
dc.subjectdřevěné stropycs
dc.subjecthliněné omítkycs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectekologiecs
dc.subjectsmlouva o dílocs
dc.subjectpřírodní materiály.cs
dc.subjectTransport linksen
dc.subjectsite equipmenten
dc.subjectcalculation of water and electricityen
dc.subjectmachineryen
dc.subjectcraneen
dc.subjectcalculationen
dc.subjectbudgeten
dc.subjectscheduleen
dc.subjectdeploy equipment and personnelen
dc.subjectlimitkyen
dc.subjectthatchen
dc.subjectwood ceilingsen
dc.subjectearthen plasteren
dc.subjectinspection and test plansen
dc.subjectsecurityen
dc.subjectecologyen
dc.subjectcontract for work natural materials.en
dc.titleHanácký statek - stavebně technologický projektcs
dc.title.alternativeHanacky estate - construction and technological projecten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-02-01cs
dcterms.modified2012-02-17-17:28:49cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid55534en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:36:50en
sync.item.modts2020.03.31 05:00:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKotek, Lukášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record