Show simple item record

Autocompensation of operational amplifier offset for precise measurement

dc.contributor.advisorProkop, Romancs
dc.contributor.authorPrášek, Davidcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:11:09Z
dc.date.available2019-04-03T22:11:09Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationPRÁŠEK, D. Autokompenzace ofsetu operačního zesilovače pro přesná měření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other17184cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10432
dc.description.abstractTato předkládaná práce se zabývá problematikou návrhu dvoustupňového operačního zesilovače s automatickou kompenzací ofsetu pro přesné měření. Celý návrh je směřován pro případnou realizaci v technologii CMOS07 s využitím návrhového prostředí Cadence. Důraz práce je kladen jak na minimální hodnotu ofsetu tak na dodržení parametrů operačního zesilovače, které jsou uvedeny v zadání práce.cs
dc.description.abstractThis work deals with the problems of the design of two stage operational amplifier with automatic offset compensation for precise measurement. Full design operational amplifier is aimed at appropriate realization in technology CMOS07 with usage Cadence design environment. The goal of the design is minimum offset value as well as the adherence to the parameters of the operational amplifier which are introduced in submission of the thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectoperační zesilovačcs
dc.subjectautokompenzace ofsetucs
dc.subjectOTAcs
dc.subjectCMOS technologiecs
dc.subjectpřesné měřenícs
dc.subjectoperational amplifieren
dc.subjectoffset autocompensationen
dc.subjectOTAen
dc.subjectCMOS designen
dc.subjectprecise measurementen
dc.titleAutokompenzace ofsetu operačního zesilovače pro přesná měřenícs
dc.title.alternativeAutocompensation of operational amplifier offset for precise measurementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-08cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:34cs
thesis.disciplineMikroelektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid17184en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:05:39en
sync.item.modts2021.11.12 08:28:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKhateb, Fabiancs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (místopředseda) Ing. Roman Prokop, Ph.D. (člen) Ing. Martin Adámek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Frk, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. str. 19, na obr. 2.2 student znázornil symbol ideálního proudového zdroje symbolem gm, doplňte 2. str. 15, student uvádí, že: "při rozpojení spínače S2 od kapacity Cn se všechna rušení jako, injekce náboje ( dQ), vzorkovací šum (kT/C) a klidové proudy (IL) uloží na kapacitu Cn. Všichni tyto parametry mají vliv na kompenzace ofset." Do jaké míry byl brán ohled na tato fakta, když student používal při simulaci ideální spínače a ideální hodinových signálů. 3. str. 24, 3. řádek student uvádí, že: " Malá hodnota dynamického odporu tranzistoru mi zajistí velké zesílení (3.2)" a na str.25, 2. řádek je uvedeno podobné tvrzení. Je toto tvrzení pravdivé? 4. str. 25, předposlední řádek student uvádí, že: " hodnota druhého pólu by měla být minimálně 3-krát menší jak hodnota pólu prvního" Je toto tvrzení pravdivé?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record