Show simple item record

Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in foods

dc.contributor.advisorŠimko, Petercs
dc.contributor.authorRyšavý, Jancs
dc.date.accessioned2019-11-17T01:54:36Z
dc.date.available2019-11-17T01:54:36Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationRYŠAVÝ, J. Stanovení polycyklických aromatických uhľovodíků v potravinách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other394cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10495
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje problematice příčin vzniku a výskytu polycyklických aromatických uhlovodíků v potravinách. Cílem práce bylo zpracovat a porovnat izolační postupy získávání polycyklických aromatických uhlovodíků z potravinové matrice a diskutovat analytické metody stanovení obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků v potravinách.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the problematics of origin and occurrence of polycyclic aromatic hydrocarbons in food. The objectives of my thesis were to sumarise and compare isolating procedures for extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons from food matrix and discusse analytical methods applied to determination of content of polycyclic aromatic hydrocarbons in food.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpolycyklické aromatické uhlovodíkycs
dc.subjectplynová chromatografiecs
dc.subjectvysokoúčinná kapalinová chromatografiecs
dc.subjectpotravinycs
dc.subjectpolycyclic aromatic hydrocarbonsen
dc.subjectgas chromatographyen
dc.subjecthigh performance liquid chromatographyen
dc.subjectfooden
dc.titleStanovení polycyklických aromatických uhľovodíků v potravináchcs
dc.title.alternativeDetermination of polycyclic aromatic hydrocarbons in foodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-23cs
dcterms.modified2009-12-01-09:46:14cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid394en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 12:58:56en
sync.item.modts2020.05.22 12:46:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeIng.Božena Skláršová, Ph.D.cs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc.Ing.Jan Světlík, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen)cs
but.defence1. Student seznámil členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Student akceptoval všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. 4. Diskuse: doc. Světlík: Jaká je podmínka aromaticity uhlovodíků?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record