Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation of the KORADO, a.s. Company and Proposals for its Improvement

dc.contributor.advisorPolák, Josefcs
dc.contributor.authorAndrsová, Zuzanacs
dc.date.accessioned2019-05-17T11:27:44Z
dc.date.available2019-05-17T11:27:44Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationANDRSOVÁ, Z. Hodnocení finanční situace společnosti KORADO, a.s. a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other49406cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10664
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá finančním zdravím společnosti KORÁDO, a.s., který vyhodnocuje pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Práce je rozdělena do základních třech částí. V první části jsou vymezena teoretická východiska metod pro zpracování finanční analýzy. V druhé části jsou vybrané metody aplikovaná na účetní data společnosti v letech 2007-2010. Následně jsou vybrané hodnoty ukazatelé porovnány s oborovými hodnotami. Třetí část je věnována doporučením pro zlepšení stávající finanční situace společnosti.cs
dc.description.abstractThesis deals with the financial soundness of the company KORÁDO, a.s., which evaluates the use of selected indicators of financial analysis. The work is divided into three basic parts. In the first part are defined the theoretical bases of methods for processing of financial analysis. In the second part is the selected method applied to the accounting data of the company in the years 2007-2010. Subsequently, the selected values of indicators, compared with the industry values. The third part is devoted to the recommendations for the improvement of the current financial situation of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectabsolutní ukazatelecs
dc.subjectukazatele rentabilitycs
dc.subjectukazatele aktivitycs
dc.subjectukazatele zadluženostics
dc.subjectukazatele likviditycs
dc.subjectbankrotní a bonitní modelycs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectabsolute indicatorsen
dc.subjectthe profitability indicatorsen
dc.subjectindicators of activityen
dc.subjectindicators of indebtednessen
dc.subjectthe indicators of liquidityen
dc.subjectbankrotní and good modelsen
dc.titleHodnocení finanční situace společnosti KORADO, a.s. a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation of the KORADO, a.s. Company and Proposals for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-18cs
dcterms.modified2012-06-21-11:40:31cs
thesis.disciplineDaňové poradenstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid49406en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:48:23en
sync.item.modts2019.05.18 21:49:51en
dc.contributor.refereeKvapil, Lukášcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record