Show simple item record

The evaluation of findings of PCBs in bioindicators of animal origin - fish

dc.contributor.advisorVávrová, Miladacs
dc.contributor.authorDoušová, Petracs
dc.date.accessioned2019-11-17T04:56:57Z
dc.date.available2019-11-17T04:56:57Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationDOUŠOVÁ, P. Zhodnocení nálezů polychlorovaných bifenylů v bioindikátorech živočišného původu - rybách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other227cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10734
dc.description.abstractV bakalářské práci teoretického charakteru byla řešena problematiky využití ryb jako bioindikátoru pro stanovení úrovně znečištění vodního ekosystému. Jako xenobiotikum byly vybrány polychlorované bifenyly (PCB), které stále ještě patří mezi prioritní organické polutanty. Část práce je věnována fyzikálně chemickým, toxikologickým a environmentálním vlastnostem těchto organických polutantů. Zmíněno bylo také jejich používání v ČR v minulosti a způsoby jejich aplikace v průmyslu, zhodnocení jejich distribuce a toxikologického působení jednotlivých skupin kongenerů PCB. Na základě posouzení úrovně kontaminace ryb bylo zhodnoceno zatížení vodního ekosystému, které bylo porovnáno s údaji publikovanými na Slovensku.cs
dc.description.abstractThe baccalaureate theoretical thesis resolved the issues of use of fish as bioindicators to determine the level of ecosystem pollution. Polychlorinated biphenyls (PCB) were selected as a xenobiotic; it still belongs among the priority organic pollutants. The part of thesis is dedicated to physical and chemical toxicological and environmental characteristics of these organic pollutants. Its use in CR in the past was also mentioned, as well as manner of its application in industry, evaluation of its distribution and toxicological effect of individual groups of congeners PCB. Based on the contamination level of fish the evaluation of the water ecosystem was performed, which was compared to data published in Slovakia.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectxenobiotikumcs
dc.subjectboindikátorycs
dc.subjectrybycs
dc.subjectvodní ekosystémcs
dc.subjectkongenery PCBcs
dc.subjectXenobioticen
dc.subjectbioindicatorsen
dc.subjectfishen
dc.subjectwater ecosystemsen
dc.subjectcongeners of PCBsen
dc.titleZhodnocení nálezů polychlorovaných bifenylů v bioindikátorech živočišného původu - rybáchcs
dc.title.alternativeThe evaluation of findings of PCBs in bioindicators of animal origin - fishen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-25cs
dcterms.modified2008-06-30-10:45:02cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid227en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:58:22en
sync.item.modts2021.11.12 14:56:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeZlámalová Gargošová, Helenacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta bakalářské práce, studentka se vyjádřila k připomínkám a dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record