Show simple item record

Valuation of a company

dc.contributor.advisorMašterová, Luciecs
dc.contributor.authorKudličková, Barboracs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:32:29Z
dc.date.available2018-10-21T19:32:29Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationKUDLIČKOVÁ, B. Ocenění podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other51136cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10777
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá oceněním vybrané společnosti. Hlavním nástrojem, kterým bylo docíleno ocenění podniku, jsou výnosové metody ocenění. V první části diplomové práce jsou vymezeny teoretická východiska potřebná k vypracování praktické části práce. Praktická část závěrečné práce obsahuje charakteristiku vybrané firmy. Pro účely ocenění byla provedena strategická analýza a byly vyhodnoceny základní finanční ukazatele oceňované firmy. Součástí práce je taktéž prognózování jednotlivých generátorů hodnoty, finanční plán a samotné ocenění podniku na základě diskontovaného cash-flow a na základě výnosové metody kapitalizovaných čistých výnosů. Cílem práce je stanovit hodnotu společnosti ke zvolenému datu ocenění.cs
dc.description.abstractThis theisis deals with the valuation of a selected company. The main instrument used for achieving the valuation is the income method of valuation. In the first part of the thesis is defined theoretical background that are needed for developing the practical part. The practial part of the thesis contains the characteristics of the selected company. For the purposes of valuation was performed strategic snalysis and were analyzed key financial indicators of valuated company. The part of the work is allso predicting the value of individual generators, financial plan and the achal valuation based on dicounted cash-flow and prfit method based on the capitalized net income. The aim is to determine the value of the company to selected date of valuation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOcenění podnikucs
dc.subjectkapitalizované čisté výnosycs
dc.subjectdiskontované cash-flowcs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectukazatele finanční analýzycs
dc.subjectfinanční plán.cs
dc.subjectValuation of the companyen
dc.subjectcapitalized net incomeen
dc.subjectdiscounted cash flowen
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectindicators of financial analysisen
dc.subjectfinancial plan.en
dc.titleOcenění podnikucs
dc.title.alternativeValuation of a companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-14cs
dcterms.modified2012-06-18-13:14:25cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid51136en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:24:36en
sync.item.modts2021.11.12 16:02:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKubíková, Šárkacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record