Show simple item record

Valuation of a company

dc.contributor.advisorMašterová, Luciecs
dc.contributor.authorVedra, Ivocs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:05:22Z
dc.date.available2018-10-21T16:05:22Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationVEDRA, I. Ocenění konkrétního podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other51140cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10842
dc.description.abstractMaximalizace tržní hodnoty podniku by měla být jedním ze základních cílů každého podniku. V současnosti existuje několik metod, jak spočítat jeho hodnotu. Základní problematikou diplomové práce je na základě studia dostupné české a zahraniční literatury, aplikovat získané poznatky o oceňování na konkrétní podnik. V této práci bude provedena analýza současné situace, finanční a strategická analýza, sestavení finančního plánu, stanovení diskontní míry a aplikace vhodné oceňovací metody na společnost ABC s.r.o. Výsledkem bude stanovení subjektivní hodnoty podniku.cs
dc.description.abstractMaximizing the market value of a company should be one of the fundamental goals of each company. At present there are several methods to calculate the market value of the company. The fundamental problem of the thesis is based on the study available to Czech and foreign literature and apply acquired knowledge in the valuation of a specific company. This thesis will analyze the current situation, financial and strategic analysis, financial plan, the discount rate and application of appropriate valuation methods on ABC Company Ltd. The result will be a subjective determination of enterprise value.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOcenění podnikucs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectvýnosové metody oceněnícs
dc.subjectdiskontní míracs
dc.subjectBusiness valuationen
dc.subjectfinancial planningen
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectvaluation methods yielden
dc.subjectdiscount rateen
dc.titleOcenění konkrétního podnikucs
dc.title.alternativeValuation of a companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-25cs
dcterms.modified2013-06-25-13:42:24cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid51140en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:28:22en
sync.item.modts2021.11.12 14:01:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMasár, Lukášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record