Show simple item record

Optimalization construction tube lifter of spinner machine

dc.contributor.advisorKnoflíček, Radekcs
dc.contributor.authorJeník, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:42:06Z
dc.date.available2018-10-21T16:42:06Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationJENÍK, J. Optimalizace konstrukce zvedače dutinky spřádacího stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other49481cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10865
dc.description.abstractPrvní část této práce se zabývá popisem současných technologií strojního spřá-dání. Jedná se o prstencové, rotorové a tryskové spřádání. Produktem spřádacích strojů je příze, čili základní materiál výroby látek. V další části je podrobně popsán současný stav uzlu manipulátoru zvedače dutinky spřádacího stroje TORNADO J20, firmy RIETER. Je popsána jeho konstrukce, kinematika, pracovní cyklus a požadavky kladené na tento manipulátor. Následují možností optimalizace, kde je popsáno více možností řešení jednotli-vých funkcí manipulátoru, na závěr je podle multikriteriální analýzy vybráno nejlepší řešení, které je zpracováno v další části. Autorem byl vytvořen 3-D model optimalizovaného zakladače dutinky. Polohovací mechanismus zachovává současnou kinematiku, je tedy velice podobný. Ale chapadlo bylo navrženo jako pasivní, díky tomu se snížilo zatížení polohovacího mechanismu. Optimalizace byla provedena především pro snížení celkových výrobních nákladů a pro snížení hmotnosti manipulátoru. V závěru práce je porovnání současného a nového řešení. Nechybí ani ekono-mické zhodnocení.cs
dc.description.abstractThe first part of this thesis describes the current technologies of mechanical spin-ning. This is a ring, rotor and air-jet spinning. The product of spinning machines is yarn, the basic material for production textile. The next section describes in detail the current state of the node manipulator lifter tube on spinning machine TORNADO J20, by concern RIETER. It describes the structure, kinematics, duty cycle and requirements for the manipulator. The following optimization options which are described more options for solutions of individual functions of the manipulator, on the end is selected by multi-criteria analysis. The best solution that is elaborate in the next section. The author has created 3-D model optimized lifter tube. Positioning mechanism maintains the current kinematics, it is very similar. But gripper was designed as a passive, thus reduce the load positioning mechanism. Optimization was performed primarily to reduce overall production costs and to reduce weight manipulator. The conclusion is a comparison of current and new solutions. There are also eco-nomic recovery to.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectspřádací strojcs
dc.subjectmanipulátorcs
dc.subjectpneumatický pohoncs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectkonstrukcecs
dc.subjectmultikriteriální analýzacs
dc.subjectspinner machineen
dc.subjectmanipulatoren
dc.subjectpneumatic actuatoren
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectdesignen
dc.subjectmulti-criteria analysisen
dc.titleOptimalizace konstrukce zvedače dutinky spřádacího strojecs
dc.title.alternativeOptimalization construction tube lifter of spinner machineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-19cs
dcterms.modified2012-06-25-15:20:30cs
thesis.disciplineVýrobní stroje, systémy a robotycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid49481en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:26:31en
sync.item.modts2021.11.12 13:52:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePavlík, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn (předseda) doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Němejc, CSc. (člen) Ing. Ladislav Kárník, CSc. (člen) Ing. Radek Král, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record