Show simple item record

With wall heating systems

dc.contributor.advisorPočinková, Marcelacs
dc.contributor.authorBendová, Martinacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:21:38Z
dc.date.available2013-02-02cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationBENDOVÁ, M. Systémy se stěnovým vytápěním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other55600cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11154
dc.description.abstractTato práce se zabývá tématem „Systémy se stěnovým vytápěním“. Na toto téma je zpracována teoretická část. Dále experimentální část, která se zabývá měřením stěnového vytápění a porovnáním výsledků se softwarem CalA. Následně je toto téma aplikováno na zadané budově, ve kterém je stěnové vytápění mimo jiné řešeno. Projekt řeší návrh ústředního vytápění, přípravu teplé vody, návrh výkonu vodních ohřívačů vzduchotechnických jednotek a temperaci trávníku pro budoucí nově postavené samostatně stojící zázemí fotbalového klubu. Projekt je řešen ve dvou variantách. V první variantě jsou zdrojem tepla tepelná čerpadla vzduch-voda. Ve druhé variantě je zdrojem tepla horkovodní potrubí, na které je napojena předávací stanice voda-voda s deskovými výměníky.cs
dc.description.abstractThis work deals with the topic "Systems with wall heating". On this theme is elaborated theoretical part. Further experimental part, which deals with the measurement of wall heating and comparing the results with the software CalA. Subsequently, this topic is applied to the specified building in which the wall heating, among other things dealt with. The project addresses the design of central heating, water heating, water heater design power units and air tempering lawn for future newly built free-standing facilities football club. The project is designed in two versions. In the first variant of the heat source heat pumps air-water. In the second variant is the heat source hot water pipe which is connected to transfer water-water station with plate heat exchangers.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectStěnové vytápěnícs
dc.subjectpodlahové vytápěnícs
dc.subjectdesková a trubková otopná tělesacs
dc.subjecttepelná čerpadla vzduch-vodacs
dc.subjectdeskové výměníkycs
dc.subjectzabezpečovací zařízenícs
dc.subjectpříprava teplé vodycs
dc.subjectWall heatingen
dc.subjectunderfloor heatingen
dc.subjectplate and tubular heatersen
dc.subjectheat pumps air-wateren
dc.subjectplate heat exchangersen
dc.subjectalarms systemen
dc.subjectwater heatingen
dc.titleSystémy se stěnovým vytápěnímcs
dc.title.alternativeWith wall heating systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-02-02cs
dcterms.modified2012-02-17-17:29:07cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budovcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid55600en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:32:10en
sync.item.modts2020.03.30 15:07:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeTopič, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record