Show simple item record

Solar Charger

dc.contributor.advisorTošer, Pavelcs
dc.contributor.authorSygeryč, Danielcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:19:40Z
dc.date.available2019-05-17T14:19:40Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationSYGERYČ, D. Solární nabíječka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other54524cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11223
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá nabíjením akumulátorů pomocí solární energie. Velký důraz je kladen na maximální využití získané energie. Je zde popsán vývoj, princip a vlastnosti fotovoltaického článku. Další kapitola je věnována olověným akumulátorům. Jsou zde uvedeny jejich vlastnosti a zásady jejich nabíjení. Bakalářská práce se dále zabývá realizací solární nabíječky za použití solárního regulátoru, spínaného měniče napětí typu Step-Down a ochranných a signalizačních obvodů. Je zde popsán návrh a výpočet obvodového zapojení solární nabíječky s následnou realizací.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis deals with the charging of the batteries by a solar energy. Great emphasis is placed on maximum utilization of the energy obtained. The development, the principle and characteristics of the photovoltaic cell were described. Next chapter is focused on lead-acid batteries. There are presented the characteristics and principles of their charging. This thesis also deals with the implementation of solar charger using solar controller, switching voltage inverter, Step-Down converter, protective and signaling circuits as well. There is also described the design and calculation of the solar charger circuit board.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNabíječkacs
dc.subjectakumulátorcs
dc.subjectfotovoltaický článekcs
dc.subjectDC/DC měničcs
dc.subjectChargeren
dc.subjectbatteryen
dc.subjectsolar cellen
dc.subjectthe DC / DC converteren
dc.titleSolární nabíječkacs
dc.title.alternativeSolar Chargeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-11cs
dcterms.modified2012-06-13-08:05:42cs
thesis.disciplineMikroelektronika a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid54524en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:08:47en
sync.item.modts2020.03.31 05:07:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeTonar, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (místopředseda) Ing. Bohuslav Res, CSc. (člen) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) Ing. Martin Adámek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby: Je obvod schopen nabít akumulátor do 24 hod, otěřoval jste? Jaký je přenesený výkon při znalosti maximálního proud, jak spočítat maximální přenesený výkon? Pracoval obvod v bodu maximálního přenášeného výkonu? Jaký je odběr navržené nabíječky? Vliv osvitu na výnon solárního panelu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record