Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals For Its Improvement

dc.contributor.advisorBartoš, Vojtěchcs
dc.contributor.authorŠtercl, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:43:40Z
dc.date.available2018-10-21T19:43:40Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationŠTERCL, T. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other54550cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11283
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na kompletní finanční zhodnocení stavební firmy v letech 2006 až 2010 pomocí metod finanční analýzy. Východiskem práce je zhodnocení a navržení doporučení pro zlepšení finanční situace podniku.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on the comprehensive financial evaluation of construction companies from 2006 to 2010 using the methods of financial analysis. The basis of this work is to evaluate and propose recommendations to improve their financial situation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectSWOTcs
dc.subjectSLEPTcs
dc.subjecthorizontální analýzacs
dc.subjectvertikální analýzacs
dc.subjectrozdílové ukazatelecs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectsoustavy ukazatelůcs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisků a ztrátcs
dc.subjectvýkaz cash flowcs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectSWOTen
dc.subjectSLEPTen
dc.subjecthorizontal analysisen
dc.subjectvertical analysisen
dc.subjectdifferential indicatorsen
dc.subjectratiosen
dc.subjectsystem indicatorsen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectprofit and loss statementen
dc.subjectcash flowen
dc.titleHodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals For Its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-12cs
dcterms.modified2012-06-15-08:18:12cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid54550en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:02:43en
sync.item.modts2019.05.18 07:06:28en
dc.contributor.refereeŠvejnoha, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record