Show simple item record

Analysis of stress state and failure in test specimens used for determination of fracture-mechanical parameters of quasi-brittle materials

dc.contributor.advisorVeselý, Václavcs
dc.contributor.authorHolušová, Táňacs
dc.date.accessioned2015-07-12T15:47:28Z
dc.date.available2013-01-31cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationHOLUŠOVÁ, T. Analýza napjatosti a porušení ve zkušebních tělesech používaných pro určování lomově-mechanických parametrů kvazikřehkých materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other55683cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11284
dc.description.abstractPráce se zabývá testem pro určování lomově-mechanických parametrů kvazikřehkých materiálů, zejména betonu. Zkoumanou zkouškou je tzv. wedge-splitting test, jehož český ekvivalent může znít jako zkouška štípáním klínem. Pro tuto zkoušku je možné použít tělesa různých tvarů se zářezy; tato práce se však výhradně zaměřuje na těleso ve tvaru válce o průměru 150 mm a tloušťce 100 mm. Zkouška je prováděna virtuálně pomocí MKP softwaru Atena 2D. Je sledován průběh porušení tělesa během zatěžování pro různé délky zářezu. Kvantifikuje se množství energie vynaložené na rozvinutí porušení mimo zkoušený průřez oslabený zářezem. Je vyšetřována i velikost lomové procesní zóny v závislosti na relativní délce zářezu. Popsaná analýza se provádí pro více materiálových sad, které se liší kohezivními vlastnostmi vyjádřenými skrze tzv. charakteristickou délku kvazikřehkého materiálu. Hledají se vhodné proporce tělesa tak, aby při provádění zkoušek nedocházelo ke vzniku porušování, a tedy i disipace energie, mimo oblast ligamentu tělesa, čímž se zpřesní odhad lomově-mechanických parametrů zkoušeného materiálu.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on a test on determination of the fracture-mechanical parameters of quasi-brittle materials, especially concrete. What is referred to as the wedge-splitting test is considered, for which a variety of shapes of notched specimen can be used. This work is exclusively focused on the cylinder-shaped specimen of diameter 150 mm and breadth of 100 mm. The test is performed virtually using Atena 2D FEM software. Progress of failure is observed during loading of the specimen for various notch lengths. The amount of energy released for the development the failure outside of the tested cross-sectional area (weakened by the notch) is quantified and the size of the fracture process zone is investigated. The described analysis is performed for several material sets witch differ in cohesive properties of the quasi-brittle material expressed via the so-called characteristic length. Suitable proportions of the test specimen are sought, in order to avoid the failure and thus also the energy dissipation outside of the specimen ligament area during the experimental tests, which shall lead to more accurate estimates of fracture-mechanical parameters of the tested material.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectZkouška štípáním klínemcs
dc.subjectcementové kompozitycs
dc.subjectválcové tělesocs
dc.subjectrelativní délka zářezucs
dc.subjectlomová procesní zónacs
dc.subjectcharakteristická délkacs
dc.subjectlomová prácecs
dc.subjectlomová energiecs
dc.subjectmetoda konečných prvků (MKP)cs
dc.subjectWedge-splitting testen
dc.subjectcementitious compositesen
dc.subjectcylinder-shaped specimenen
dc.subjectrelative notch lengthen
dc.subjectfracture process zoneen
dc.subjectcharacteristic lengthen
dc.subjectwork of fractureen
dc.subjectfracture energyen
dc.subjectfinite element method (FEM)en
dc.titleAnalýza napjatosti a porušení ve zkušebních tělesech používaných pro určování lomově-mechanických parametrů kvazikřehkých materiálůcs
dc.title.alternativeAnalysis of stress state and failure in test specimens used for determination of fracture-mechanical parameters of quasi-brittle materialsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-01-31cs
dcterms.extent7.20 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2012-02-17-17:29:31cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid55683en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:40:05en
sync.item.modts2019.05.18 01:18:54en
dc.contributor.refereeSeitl,, Stanislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record