Show simple item record

The usage of OECD tests for determination of waste ecotoxicity

dc.contributor.advisorBednařík, Karelcs
dc.contributor.authorZálešáková, Ludmilacs
dc.date.accessioned2019-11-17T05:55:10Z
dc.date.available2019-11-17T05:55:10Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationZÁLEŠÁKOVÁ, L. Využití testů OECD pro stanovení ekotoxicity odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other248cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11298
dc.description.abstractVe své bakalářské práci se zabývám testy ekotoxicity odpadů, které jsou doporučovány mezinárodní organizací OECD. Cílem práce je tyto testy charakterizovat a vzájemně je porovnat z hlediska jejich použití. Práce představuje mezinárodní organizaci OECD, její vznik a vztah k České republice. Dále je zde diskutována problematika odpadů. Jsou zde definovány základní pojmy této oblasti, druhy odpadů a zdroje jejich vzniku. Největší pozornost je věnována ekotoxikologickým testům, které jsou charakterizovány podle možného použití, provedení a testovacího organismu.cs
dc.description.abstractIn my bachelor thesis I consern myself with tests of waste ecotoxicity that are recommended by OECD. The main purpose of the thesis is to characterize these tests and compare them from the application aspect. The thesis presents OECD, its establishment and relation to the Czech Republic. Waste problems are discussed here too. Fundamental terms in this field, sorts of waste and its origin are defined here. The main attention is focused on ecotoxicological tests that are characterized according to their application, implementation and testing organism.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectodpadycs
dc.subjectorganizace OECDcs
dc.subjectekotoxicitacs
dc.subjectbiologické testy toxicitycs
dc.subjectwasteen
dc.subjectorganization OECDen
dc.subjectecotoxicityen
dc.subjectbiological toxicity testen
dc.titleVyužití testů OECD pro stanovení ekotoxicity odpadůcs
dc.title.alternativeThe usage of OECD tests for determination of waste ecotoxicityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-24cs
dcterms.modified2009-07-22-11:45:04cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid248en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:54:53en
sync.item.modts2020.05.22 13:09:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeZlámalová Gargošová, Helenacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc.Ing.Jan Světlík, CSc. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: doc. Márová: Co je to okřehek malý?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record